gallery: Roda Capoeira Athens-Thiseio October 2013